Szerves kémia epocha - epzáró

tovább

Szerves vegyületek 7 csoportja
Alábbi vegyületek szerkezeti és összegképlete, továbbá 2 értelmes gondolat: első tíz telített szénhidrogén, metil-/etil-alkohol, formaldehid, acetaldehid, propanon (aceton), hangyasav, esetsav
Alábbi kémiai reakciók definíciója és példa: addíció, szubsztitúció, polimerizáció
Szénhidrátok csoportosítása (3-féle,), példával.
A-csoport - glükóz gyűrűvé záródása
Karbonsavak (zsírsavak) (telített, telítetlen) példákkal.
Lipidek - glicerin és karbonsav összekapcsolása
Aminosavak szerkezete (amino- és karboxilcsoport)
Fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos szerkezete.
Fehérjék biológiai jelentősége

A-csoport prezentációs témakörök témáiról 5-5 értelmes gondolat.
B-csoport prezentációs témakörök témáiról 10-10 értelmes gondolat.

Kísérletek: Fehling-reakció, keményítő kimutatása, margarinok és vajak összetételének vizsgálata.