10. Szerves kémia epocha (10-15. óra)

Tovább>>

10. óra - Részteszt 2., Aminosavak, fehérjék

A) Tudós
B) Beszámoló + feladat

FELADAT (A):
1. Az alábbi LINK segítségével rajzold le a cisztein szerkezeti képletét! Lehetőség szerint NE az ikerionos formát, azaz az egyik végen amino (-NH2), a másik végen karboxil (-COOH) csoport legyen!
2. Karikázd be a cisztein szerkezeti képletén az aminocsoportot, keretezd be a karboxilcsoportot és satírozd be az aminosavakban változó R-csoportot!
3. Kapcsold össze peptidkötéssel az alábbi három aminosavat (előző link): alanin, valin, prolin
4. Olvasd le a táblázatból (link) milyen szempontok alapján csoportosíthatók az aminosavak!
5. Írd le az alábbi aminosavak hárombetűs rövidítését!
a) aszparagin
b) aszparaginsav
c) leucin
d) izoleucin
6. A fehérjék hányadlagos szerkezetét mutatja az alábbi sorozat:
Ser-Cys-Tyr-Ser-Ala-Ser_Gly

PLUSZfeladatok:
5 db aminosav szerkezeti képletének lerajzolása 0,5%
10 db aminosav szerkezeti képletének lerajzolása 1,5%
20 db aminosav szerkezeti képletének lerajzolása 3%

 

KÖVETELMÉNY:
Az aminosavak általános szerkezetének ismerete.
A peptidkötés kialakulásának bemutatása. (I)
Két, adott összegképletű aminosav összekapcsolása peptid kötéssel. (I)
Fehérjék biológiai jelentősége.
A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges szerkezetének definíciója.
Fogalmak: aminosav, aminocsoport, karboxilcsoport, ikerion, peptidkötés, aminosav szekvencia, alfa-hélix szerkezet, béta-redő szerkezet

 

INTERAKTÍV/DIGITÁLIS OKTATÓANYAG:
Aminosavak (TTKO)>>

Fehérjék (TTKO)>>

Fehérjék (AKG)>>

 

11. óra

Tudós: nukleinsavak

A nukleinsavak olyan makromolekulák, amelyek 3 egységből épülnek fel. Nevezetesen:
1.) nitrogéntartalmú heterociklus
2.) pentóz (öt szénatomos monoszacharid)
3.) foszforsav

Ezt a hármas egységet nukleotidnak nevezzük. Egy-egy nukleinsav több millió nukleotidból épülhet fel.

A nukleinsavaknak két fontos képviselőjéről tanulunk, az RNS-ről és a DNS-ről. Mindkét molekulában 4-féle nitrogéntartalmú heterociklus fordul elő az alábbiak szerint

RNS: adenin (A), uracil (U), guanin (G), citozin (C)
DNS: adenin (A), timin (T), guanin (G), citozin (C)

Jól látható, hogy egyetlen egy heterociklusban különböznek, az RNS-ben timin helyett uracil van. Most nézzük meg ezeknek a szerkezeti képletét!

adenin_1.png

guanin.png
adenin guanin
timin.png citozin.png uracil.png
timin citozin uracil

 1. ábra

A szerkezeti képletek alapján elmondható, hogy az A és a G 11 atomos gyűrűből épül fel, ún. purinvázas vegyületek, míg a T, a C és az U hatatomos gyűrűből áll, ezek ún. pirimidinvázas vegyületek.

Tehát, a nukleinsavak nukleotidokról épülnek fel, a nukleotidok pedig három molekularészből. A három molekularész közül a nitrogéntartalmú heterociklussal megismerkedtünk, most nézzük a szénhidrát egységet!

A szénhidrát minden esetben öt szénatomos, azaz pentóz és ennek is a gyűrűs változata.

RNS-ben ribóz (ribo-nukleinsav)
DNS-ben dezoxi-ribóz (dezoxiribo-nukleinsav)

ri_dri.jpg

2. ábra

Ahogy az ábrán látható a két pentóz között csupán annyi a különbség, hogy a 2-es szénatomhoz hidrogén vagy hidroxi-csoport csatlakozik.

És akkor következzék a nukleotid harmadik tagja, a foszforsav, ez így néz ki:

foszforsav.jpg

3. ábra

És akkor elérkeztünk az utolsó lépéshez, ezt a három vegyületet össze kellene kapcsolnunk, naná, hogy vízkilépéssel.

adenin_nukl.gif

4. ábra

A képen az adenin nukleotid látható, elemezzük egy kicsit!

Megállapítható, hogy a dezoxi-ribóznak mindig azonos C-atomja kapcsolódik a heterociklushoz, illetve a foszforsavhoz. Purinvázas vegyületek (A, G) esetén mindig az öttagú gyűrű nitrogénjéhez kapcsolódó hidrogénatom, pirimidinvázas vegyület esetén mindig a hattagú gyűrű (SZAKSZERŰTLENÜL FOGALMAZVA) legalsó hidrogénje vesz részt a kötés kialakításában.

FELADAT:
1. A purinról és a pirimidinről a nitrogéntartalmú szénvegyületeknél tanultál. Elevenítsd fel!
2. Rajzold le a T (timin) szerkezetét, jelölve a C és a H atomokat! Ügyelj a kettős kötés helyére!
3. Rajzold le egymás mellé a dezoxi-ribóz nyílt és gyűrűs szerkezetét!
4. Számoz be a szénatomokat! (látszódjon a nyílt láncú változat melyik szén atomja hová kerül a gyűrűs verzióban)
5. Írd fel a foszforsav összegképletét!
6. A dezoxi-ribóz hányas szénatomja kapcsolódik az A (adenin)-hez? (4. ábra)
7. A dezoxi-ribóz hányas szénatomja kapcsolódik a foszforsavhoz? (4. ábra)
8. Mi a különbség tehát az adenin és az adenin nukleotid között? Az egyik egy nitrogéntartalmú heterociklus a másik egy nukleotid. De melyik, melyik?
9. Rajzold le ezen ismeretek alapján a citozin nukleotidot!

INTERAKTÍV/DIGITÁLIS OKTATÓANYAG:

Nukleotidok, nukleinsavak (TTKO)>>  - NEM szükséges: ATP, NAD, koenzim A

 

KÖVETELMÉNY:
A nuleotid fogalmának, alkotóinak (3) ismerete.
Megadott szerkezeti képletek alapján a N-tartalmú szervesbázis, a pentóz és a foszforsav összekapcsolása vízkilépéssel. (I)
....

12. óra

Tudós: az RNS és a DNS szerkezete, fehérjeszintézis, DNS duplikáció

dna2.png

dna_chemical_structure_svg.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyban>>

 

dna3.png

 

 

Nagyban>>

 

 

 

 

 

 

 

dna4.jpg

FELADAT:
Nukleotidok, nukleinsavak>>

Olvas, ismétel: 2., 3. dia
Három értelmes gondolat az ATP-ről: 4. dia
Kihagyható: 5., 6. dia
Olvas, ismétel: 7. dia
Megcsinál: 8. dia

Írd le, hogyan vonható ki a DNS növényi alkotókból!!! Epzáró kérdés!!!: 9. dia (film)

Kihagyható: 10., 11., 12. dia

*A-csoportnak a 13. dia feladatainak kitöltése. Ehhez előtte háttér információ
- elevenítsd fel mi az a purin és mi az a pirimidinváz!
- melyik váz, hány tagú gyűrűből épül fel (ld. előző óra és nitrogéntartalmú heterociklusok)
- pirimidinvázas a C, U, T

2. feladat

a) Az egyik DNS szál szekvenciája a következő: ATTGACCGA. Milyen a másik szál nukleotid sorrendje?
b) Az mRNS az alábbi bázisokat tartalmazza: UUACGCUAG. Milyen DNS szakaszt kódol?
c) Milyen aminosavakat kódol az alábbi mRNS? UCACCAGGC
d) Milyen aminosavakat kódol az alábbi DNS szakasz? AGTCCGGGT

INTERAKTÍV/DIGITÁLIS OKTATÓANYAG:
Fehérjeszintézis>>